پيامى كوميته ى كورده كانى نيشته جى ئه مريكا به بونه ى كوچى كاك فەتاح كاويان

kac4dhri_logo.jpgپيامى كوميته ى كورده كانى نيشته جى ئه مريكا به بونه ى كوچى كاك فەتاح fatah-kavianكاويان

زور به داخه وه ئاگادار كراين كه كاك فه تاح كاويان خه باتگيرى ماندو نه ناسى گه لى كورد و تێکۆشه‌رى له ميژه ى ديموكرات و يه ك له ريبه رانى گه لى كورد له روژهه لاتى كوردستان ئه ورو كوچى دووايى كردوو و بو هه ميشه بنه ماله و هاوريانى خوى به جى هيشت.
كاك فه تاح كاويان له ميژوى خه باتى شورشگيرانه ى كوردستان دا و ه ك كه سايه تيكى زانا، ماندو نه ناس، بيرمه ند و راستگو و وفادار به ريگاى خه بات بو ئازادى نه ته وى كورد ده ناسيرت و له مه يدانى خه باتى گه لى كورد وه ك ماموستايه كى ئاكاديميك وانه ى شورش و زانستى به قوتابيانى خوى فير كردووه.
كاك فه تاح كاويان پترله ٦٠ سال ته مه نى پر به هاى خوى بو خزمه ت به گه لى چه وساوه ى كورد ته رخان كردوو و تا دوا هه ناسه ى ژيانى وه ك شورشگيريگى بى وينه  سه نگه رى شورش و پيشمه رگايه تى به جى نه هيشت.
كوچى دووايى كاك فتاح كاويان خه ساريكى گه وره بو گه لى كورد و به تايبه ت بو روژهه لاتى ئه م ولاته يه.
كوميته ى كورده كانى دانيشتوى ئه مريكا پر به دل سه رخوشى خوى ئاراسته ى بنه ماله ى به ريزى كاك فه تاح، هاو سه نگه ران و هاوره يانى كاك فه تاح و بنه ماله ى گه وره ى ديموكرات و هه مو گه لى كورد ده كات و هيوادارين هاوريانى ريگاى كاك فه تاح تا گه يشتن به كوردستانيكى سه ربه خو و ئازاد ئيدامه بده ن.
د. ئازاد موراديان
به رپرسى كوميتته ى كورده كانى نيشته جى ئه مريكا بو ديموكراسى و مافى مروڤ
لوس ئه نجليس، ئه مريكا
١٧ ى مانگى ژانويه ى ٢٠١٧
Advertisements

Posted on January 17, 2017, in Kurdish and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: